خانه » مؤسسه مطالعات تعالی نسل (متن)

مؤسسه مطالعات تعالی نسل (متن)

مؤسّسه‌ی مطالعات تعالی نسل (متن) مأموریّت خود را مستندسازی دانش ضمنی موجود در مدارسی می‌داند که بر اساس انگیزه‌های دینی در کشور تأسیس شده‌اند. باور ما بر این است که ارائه‌ی تجارب این مدارس در کنار غنی‌سازی، به‌روزآوری و انتشار آن می‌تواند یافته‌ها و داشته‌های این مدارس را در معرض نقد و نظر گروه‌های گسترده‌تری قرار دهد و به توسعه‌ی فرهنگ تربیتی مدارس، بسط ارزش‌های اساسی و در نتیجه به تعالی اخلاقی جامعه کمک کند. مؤسّسه‌ی متن فعّالیّت‌های خود را در پنج گروه دنبال می‌کند:

گروه آموزش: دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی، جلسات دانش‌افزایی و همایش‌های موضوعی را برای مدیران و معلّمان مدارس و والدین طرّاحی و برگزار می‌کند. از فعّالیّت‌های شاخص این گروه، برگزاری پنج دوره‌ی یک‌ساله با هدف تربیت معلّم‌راهنماست. («معلّم‌راهنما» سرپرست و متولّی امور تربیتی دانش‌آموزان یک کلاس یا پایه‌ است و هماهنگی و اجرای برنامه‌های آموزشی و فعّالیّت‌های تربیتی را در ارتباط با معلّمان، خانواده‌ها و دانش‌آموزان برعهده دارد.)
گروه تجربه نگاری: ثبت و تدوین تجربه‌های مدارس نمونه‌ی اسلامی در قالب مصاحبه با مدیران، معلّمان‌راهنما و مربّیان باتجربه را در دستور کار دارد.
گروه تربیت: تحقیق، پژوهش و تدوین محتوای مکتوب را در خصوص برخی از مسائل تربیتی بر عهده دارد. پشتوانه‌ی این موضوعات هدفمند بودن تربیت و چندین دهه تجربه در مدارس اسلامی است.
گروه فقه مدرسه: هدف این گروه تلاش برای ارائه‌ی الگویی مناسب به مدارس است تا فرآیندهای تربیت و شیوه‌های تصمیم‌سازی در مدرسه با فقه اهل بیت منطبق گردد.
گروه ترجمه: ترجمه‌ی آثار برگزیده، رسالت این گروه است. زیرا در کنار پرداختن به سرمایه‌ی ارزشمند فرهنگی مدارس اسلامی، در برخی موارد، آگاهی از الگوهای مشابه خارجی برای بهبود عملکرد مدارس ضروری است.

مؤسّسه‌ی متن آثار خود را تا کنون در پنج مجموعه منتشر کرده است:

نظام مدیریّت مدرسه: این مجموعه از زوایای مختلف به نقش دست‌اندرکاران امر تربیت در مدرسه می‌پردازد و به وظایفی که هر یک در ارتباط و هماهنگی با دیگران دارند و نقشه‌ی راه اقدامات هماهنگ برای پیاده‌سازی نظام یک‌پارچه در مدرسه توجّه می‌کند.
نظام معلّم‌راهنمایی: این مجموعه به ابعاد مختلف این تجربه و ابتکار مؤسّسین مدارس اسلامی می‌پردازد و نشان می‌دهد که معلّم‌راهنما به‌عنوان یک مدیر میانی و راهبر تربیتی چگونه دوگانه‌ی «آموزش» و «پرورش» را هم‌راه و هم‌سو می کند.
دانش‌افزایی اولیاء و مربّیان: در این مجموعه مباحثی منتشر شده که در جلسات شورای معلّمان یا جلسات اولیاء مطرح شده است. این مجموعه، به موضوعات مورد نیاز مدرسه‌ای، به شیوه‌ای اثرگذار می‌پردازد.
تجربه‌نگاری مدیران مدارس: این مجموعه حاصل جلسات گفت‌وگو با مدیران مدارس اسلامی است که به موضوعاتی مانند نیروی انسانی، دانش‌آموزان، والدین و شیوه اداره مدرسه می‌پردازد.
فقه مدرسه: در این مجموعه آثاری در موضوع ارائه‌ی الگوهای تحلیل فقهی مسائل مدرسه‌ای، پرسش‌های تربیتی طبقه‌بندی شده از مراجع تقلید و درس‌نامه‌های آموزش احکام منتشر شده است.