سلوک عاشورایی 1: تعاون و همیاری

سلوک عاشورایی 1: تعاون و همیاری


۲۳,۰۰۰
مباحث مجموعه سلوک عاشورایی مجموعه ده‌سال بیانات حضرت آیت‌الله العظمی حاج‌آقا مجتبی تهرانی (رحمهالله علیه) در ماه محرم است. ده موضوع مهم در ارتباط با قیام امام‌حسین (علیه‌السّلام) مورد واکاوی قرار می‌گیرد. اولین موضوع، تعاون و همیاری است. انسان در زندگی خود وظیفه دارد در امور الهی همیاری داشته باشد و از کمک کردن به گناه در هر شکل آن پرهیز کند. یکی از مسائل بسیار مهم که در این مجلد خواهیم خواند، بحث آزادی بیان است. محدوده آزادی را باید دانست و با چوب آزادی بیان، باعث کمک‌رساندن به شیوع گناه در جامعه نشد.