در حال نمایش 11 نتیجه

شور شیرین؛ گفت‌وگو با علی دوایی، مدیر دبستان و متوسطه اول نیکان

قیمت اصلی 225,000 تومان بود.قیمت فعلی 170,000 تومان است.

در مسیر تربیت؛ گفت‌وگو با مهدی تنها، مدیر دبیرستان احسان

قیمت اصلی 165,000 تومان بود.قیمت فعلی 105,000 تومان است.

تربیت دینی و انتخاب‌گری: جایگاه هدایت مربی در انتخاب های صحیح متربیان

قیمت اصلی 260,000 تومان بود.قیمت فعلی 120,000 تومان است.

روایت علی‌رضا رحیمیان از معلم‌راهنما در مکتب تربیتی دو استاد

قیمت اصلی 185,000 تومان بود.قیمت فعلی 150,000 تومان است.