مؤسسه کتاب‌شناسی شیعه

آدرس: قم، خیابان صفائیه، کوچه ممتاز، کوجه هشتم، پلاک ۸