انتشارات دلیل ما

«انتشارات دلیل ما»، در راه نشر فرهنگ اصیل تشیع، با تجربه‌های ارزشمند در عرصه چاپ و نشر و در ارتباط مستقـیم با پژوهشگران و محققان عرصه دین، با چشم اندازی وسیع و افقی به گستردگی پهنه بی کران تلاش و کوشش از سال 1379 کار خود را آغاز کرد.

از آغاز افتتاح موسسه تاکنوندر مدت 15 سال تلاش، حدود 850 مجلد کتاب به چاپ رسیده که در موضوعات اعتقادی از جمله مهدویت، ادبیات داستانی، شبهه شناسی، تاریخی، حدیث شناسی، امام شناسی، ادبیات و شعر، شخصیت شناسی، کلیات فقه، ادعیه و زیارات و... تقسیم بندی شده اند. بخشى از فعالىت هاى مؤسسه به قرار زىر است:

الف: احیای میراث مکتوب شیعه بخش مهمی از فعالیت های موسسه است تا آنجا که قریب 100 مجلد کتاب در زمینه های احیای نسخ، بازسازی و ترجمه متون را به خود اختصاص می دهد.

ب: راه اندازى ساىت اىنترنتى اطلاع رسانى منشورات دلىل ما www.dalilema.ir، با معرفى کتابها، مشخصات کتابشناسى و چکىده مطالب کتاب است.

ج: مؤسسه دلىل ما تا کنون 15 شماره خبرنامه داخلى به نام «دلىل نما» منتشر نموده است، و هرساله در یک یا دو نوبت اطلاعات کتاب هاى تازه منتشر شده و کتاب هاى وىژه مناسبت مذهبى در هنگام انتشار خبرنامه را به اطلاع مشترکان و علاقه مندان عرضه نموده است.

د: انتشار کتاب هاى ویژه جوانان و نوجوانان از جمله فعالىت هاى مهم اىن مؤسسه است که با بىش از 60 عنوان کتاب مخاطبان فراوانى را به خود اختصاص داده است. اىن کتاب ها در قالب: گزارشى، داستانى، ادبىات داستانى و... است که همگى بر مبناى کتاب هاى مرجع شىعى تهىه شده و جهت «رشد باورها و اندىشه جوان و نوجوان» بسىار اثرگذار خواهد بود.

عناوین کسب شده

فعالیت مستمر و پیوسته انتشارات دلیل ما موجب شـده است تا این مرکز به افتخــار کسب عناوین «ناشـر نمونه سال» و یا «ناشر برگزیده سال» در نمایشگا ه ها و همایش های مختلف نایل آید که مهمترین آنها را در اینجا ذکر می نماییم:

1- بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (1393) به عنوان ناشر تقدیری سال 1392.

2- بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (1392) به عنوان ناشر نمونه سال 1391.

2- بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (1388) به عنوان ناشر نمونه سال 1387.

3- بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (1387) به عنوان ناشر نمونه سال 1386.

4- بیستمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (1386) به عنوان ناشر نمونه سال 1385.

5- در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (1382) در انتخاب ناشر نمونه سال 1381 مورد تقدیر قرار گرفت و به عنوان ناشر برگزیده شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران انتخاب و معرفی گردید.

6- پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (1381) به عنوان ناشر نمونه سال 1380.

7- چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (1380) به عنوان ناشر نمونه سال 1379 معرفی شد و موفق شد که تندیس ویژه چهاردهمین نمایشگاه را به مناسبت انتشار کتاب های ویژه امام علی (ع) در سال 1379به خود اختصاص دهد.

8- سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (1379)، بخش ویژه سال امیرالمومنین (ع) به عنوان ناشر برگزیده.

9- در سومین دوره مراسم انتخاب کتاب سال ولایت به عنوان ناشر ویژه کتاب سال ولایت برگزیده شد.

10- در دوازدهمىن هماىش کتاب سال حوزه به عنوان ناشر نمونه سال 1389 انتخاب شد.

کتاب های برگزیده

برگزیده شدن کتاب در مراسم مختلف علمی، میزان توجه ناشر به چاپ کتب علمی و فاصله گرفتن با چاپ کتب بازاری است.

1- در سومین دوره مراسم انتخاب کتاب سال ولایت، کتاب های سلسله الدواوین الشعرا من اصحاب علی امیرالمومنین

(ع) (10مجلد)، مسند ابی حمزه الثمالی و کتاب الله و اهل بیت فی حدیث ثقلىن.

2- در چهارمین دوره مراسم انتخاب کتاب سال ولایت، نسخه کامل شده« الصحیفه السجادیه» و «کتاب ارشاد المومنین» (3 جلدی)

3- در پنجمین دوره مراسم انتخاب کتاب سال ولایت کتاب های « فاطمه (س) در آئینه کتاب » و «روضه الواعظین»(2 جلدی)

4- در هفتمین دوره انتخاب کتاب سال ولایت، کتاب « حکم الارجل فی الوضوء » در سال 1384 به عنوان کتاب تشویقی از طرف دبیرخانه کتاب سال جمهوری اسلامی برگزیده شده است.

5- کتاب حکم « الارجل فی الوضوء» در سال 1384 به عنوان کتاب تشویقی از طرف دبیرخانه کتاب سال جمهوری اسلامی برگزیده شد.

6- کتاب « تالیفات شیعه در شبه قاره هند» در سال 1384 توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران رونمایی شد.

7- انتخاب کتاب « حدىث سلسله الذهب از دىدگاه اهل سنت » به عنوان کتاب سال رضوى در بخش معارف و علوم رضوى در سال 1389 از طرف آستان قدس رضوى.

8- انتخاب کتاب « امام رضا (ع) به رواىت اهل سنت » به عنوان کتاب تقدىرى هفدهمىن دوره جشنواره کتاب سال دانشجوىى گروه علوم انسانى، شاخه علوم دىن در آبان سال 1389 از طرف جهاد دانشجوىى.

9- انتخاب کتاب «شىوه نامه تصحىح متون خطى » به عنوان کتاب تقدىرى دوازدهمىن هماىش کتاب سال حوزه در سال 1389.

10 – انتخاب کتاب « رالز – حکیمی» به عنوان کتاب شایسته تقدیر در فصل پاییز 1390.

11- انتخاب کتاب « مفتاح الاسرار فی علم الائمه الاطهار (ع)» به عنوان کاندیدای کتاب فصل زمستان 1391

12 - انتخاب کتاب « مطالعه تطبیقی فرجام خلافت در مسیحیت و اسلام» به عنوان کاندیدای کتاب فصل بهار 92

13- انتخاب کتاب « شناخت وهابیت» به عنوان کتاب سال حوزه در سال 1392