شهرستان ادب

مؤسسه فرهنگی هنری «شهرستان ادب» در سال 1389 به همت گروهی از شاعران و داستان نویسان نخبه کشور تأسیس شد. این موسسه در مدت کوتاه فعالیت خود، توانسته است به عنوان پایگاهی برای تولید متن و تربیت استعدادهای جوان شعر کشور در حوزه ادبیات متعهد مطرح شود. راه‌اندازی گروه‌های شعر و داستان در مؤسسه، انتشار 160 عنوان کتاب در حوزە شعر و داستان -که بیشترین جوایز را در جشنواره‌های معتبر ملی کسب کرده‌اند و نیز عنوان ناشر نمونه سال 1393 را برای موسسه به ارمغان آورده است-، تدوین شناخت‌نامه‌های شاعران و جلسات منظم شعرخوانی و نقد آثار و کارگاه داستان، نشست‌های تخصصی ادبی، فراخوان‌های شعر با موضوعات مختلف که هر کدام منشا ایجاد جریان‌های موثری در سراسر کشور شده‌اند، از جمله فعالیت‌های مؤثر این مؤسسه بوده است.