خانه » مؤسسه قرآن و عترت طه | نجات

مؤسسه قرآن و عترت طه | نجات

مؤسسه قرآن و عترت طاها، برای گسترش تربیت نوجوان و جوان امروز بر اساس تربیت متعادل می کوشد. از همین رو، آثاری چون کتب چندرسانه ای را ساخته، پرداخته و معرفی کرده تا راه تربیت شیعی برای کلاس های آخر هفته (shia weekend school) و مدارس اسلامی هموارتر شود.

این موسسه بر اساس پژوهش های به عمل آمده، اهداف تربیتی که اهم شاخص های دینی است را برای دو دوره ۴ ساله پیشنهاد می نماید و همچنین در جهت تحقق این اهداف به تولید آثار آموزشی و پرورشی با سبکی نوین می پردازد.