مجموعه سه جلدی یاد محبوب

مجموعه سه جلدی یاد محبوب


70,000 تومان 121,000 تومان

نویسنده کتاب در هر کدام از 3 دفتر این اثر به پاسخ‌گویی 30 پرسش درباره آن حضرت پرداخته که از جنبه همگانی تری برخوردار است و بدین سان، در مجموع به 90 پرسش در موضوع مهدویّت پاسخ‌های مستدلّی داده است. وی در انجام این کار از آیات و روایات بسیار استفاده کرده و در ضمن، مخاطبان را برای تحقیق بیشتر به منابعی پُرشمار و معتبر ارجاع داده است. «امامت و مهدویّت، بشارات کتب آسمانی، شناخت حضرت مهدی علیه السلام، غیبت، دیدارها و تشرّفات دوران غیبت، برخی از آثار وجودی امام زمان علیه السلام، طول عمر، شرایط ظهور، کارنامه ظهور و قیام و وظایف منتظران» موضوعاتی است که در صدر پرسش‌های مطرح در کتاب حاضر قرار گرفته است. آگاهی شایان توجّه نویسنده درباره جنبه‌های گوناگون موضوعات یادشده و اختصاری که آن را در پاسخ‌گویی به سؤالات مراعات کرده، به راستی در خور ستایش و اعتناست. نثر ساده و خالی از تکلّف اثر نیز به قابل استفاده بودن آن برای همگان، و به ویژه نوجوانان وجوانان، یاری فراوان رسانده است.