مجموعه چهار جلدی نقش اعمال از مرگ تا قیامت

مجموعه چهار جلدی نقش اعمال از مرگ تا قیامت


65,000 تومان 80,000 تومان
یکی از مباحثی که مرحوم آیت الله ‌حاج آقا مجتبی تهرانی طیّ 224جلسه مورد بحث قرار دادند، موضوع «نقش اعمال از مرگ تا قیامت» است. این مجموعه توسط مؤسسه پژوهشی فرهنگی مصابیح الهدی در حال تدوین و گردآوری است. اولین بخش از این مجموعه در چهار جلد به مباحث مرتبط با زندگی انسان، هنگام مرگ و برزخ می‌پردازد.