بازی فکری نجات
بازی فکری نجات
بازی فکری نجات
بازی فکری نجات
بازی فکری نجات
بازی فکری نجات
بازی فکری نجات
بازی فکری نجات
بازی فکری نجات
بازی فکری نجات
بازی فکری نجات

بازی فکری نجات


۱۰۰,۰۰۰
نجات یک بازی دورهمی در ژانر نقش مخفی است. در این بازی شما در هر دور یا عضو تیم آینه ها هستید یا خرابکاران. اگر عضو آینه ها بودید باید تلاش کنید تا راه را به سوی رهایی پیدا کنید و اگر عضو خرابکاران بودید باید با تمام تلاشتان مانع موفقیت آینه ها شوید. البته این تمام ماجرا نیست و شما ابزار آلات مختلفی برای ساختن راه به سوی نجات و یا تخریب آن در اختیار خواهید داشت.