پس از بیست سال

پس از بیست سال


نویسنده: سلمان کدیور

۹۵,۰۰۰
«پس از بیست سال» رمان تاریخی مذهبی با محوریت جریانات به خلافت رسیدن امام علی(ع) تا قیام عاشورا است. اتفاقات جنگ صفین، اشاره به یاران امام علی(ع) از جمله ابوذر و در کنار این مستندات تاریخی، تاروپودی از ماجرایی عاشقانه روایت داستان را دلپذیرتر می‌سازد.

دختر ایستاد. چشم در چشم محبوبش، در حالی‌که دستانش را می‌فشرد گفت: «چرا تو نیز چون منصور به کوفه نمی‌روی؟» سلیم فروریخت و ناباورانه به دختر نگاه کرد. راحیل ادامه داد: «ما معاویه و شامیان را شناخته ایم. کسی‌که مادر، پدر و برادرانمان را یا جان گرفته یا فریفته است.دیده‌ایم که چگونه با تزویر سخن می‌گوید و چگونه خیانت پیشه می‌کند. پس چرا باز فریب او را بخوریم و بر علی تیغ کشیم؟»
«این سخن را از روی فکر می‌گویی؟»
«آری به‌ خدا سوگند روز و شبی نیست که به آن نیندیشیده باشم.»
«می‌دانی رفتن به سوی کوفه چه بهایی دارد؟»
«بهایش سنگین‌تر از مادرم بود؟ سنگین‌تر از برادرم منصور؟ نه، به خدا قسم که نبود.»
«رفتن به سوی کوفه یعنی پشت کردن به قبیله و عشیره. همه ما را طرد خواهند کرد.»
« داشتن تو مرا کفایت می‌کند... به سوی علی برو....»
«پس از بیست سال» همچنین برگزیده هفدهمین جایزه قلم زرین در بخش رمان بزرگسال نیز شده است.