هنگامه مرگ

هنگامه مرگ


۱۸,۰۰۰
یکی از مباحثی که مرحوم آیت الله ‌حاج آقا مجتبی تهرانی طیّ 224جلسه مورد بحث قرار دادند، موضوع «نقش اعمال از مرگ تا قیامت» است. سومین مباحث از این مجموعه «هنگامه مرگ» نام دارد. آنچه در این مجلد خواهیم خواند عبارت است از: چه موجوداتی قبض روح می‌کنند، تمثلات انسان، حین مرگ، مرگ در ذائقه مومن، بشارت‌ها و مشاهدات هنگام مرگ و مشاهده امام علی (علیه السلام) حین مرگ.