مجله عصر اندیشه (10)

مجله عصر اندیشه (10)


۶,۰۰۰
تولد سلفی گری لیبرال پادشاه روشنفکران بهمن 1394

عصر اندیشه| نیلوفر کسری: دوران کودکی اشرف با ترس و نگرانی بود
- اشرف اعتقاد داشت خدا روح پادشاهی را بین او و شاه تقسیم کرده است
- اقدامات اشرف با هدف ایجاد شرایط مساعد برای انقلاب سفید و اصلاحات ارضی بود
- به قول رضاخان، اشرف محمدرضا را کامل می‌کرد
- 2 نخست وزیر برگزیده اشرف توسط فدائیان اسلام ترور شدند
- با نخست‌وزیری هژیر، اشرف قدرت اجرایی کشور را به دست گرفت
- اشرف شاه را ترغیب به ادامه سلطنت کرد
- او به شاه قول داد قوام‌السلطنه را تضعیف کند
- اعضای فرانکلین توده‌ای بودند
- اشرف با تاسیس کارخانه کاغذسازی پارس نبض «صنعت چاپ» را به دست گرفت
- اشرف در دیدار با آیزنهاور قول حمایت از انتشارات فرانکلین را داد
- کم کردن بودجه خاندان سلطنتی توسط مصدق باعث کلافگی اشرف شد
- اشرف مامور رساندن پیام CIA به شاه بود