مجله عصر اندیشه (14)

مجله عصر اندیشه (14)


۸,۰۰۰
ارباب راهبرد ها تیر ماه 1396

بحران آموزش و پرورش: علی‌رضا حدادی
نقش فرهنگ تعلیم و تربیت در تحول آموزش و پرورش: علی پارسانیا؛
فلسفه ضمنی آموزش و پرورش و جایگاه آن در فرآیند اصلاحات آموزشی: شهین ایروانی؛
حلقه مفقوده هدایت و نظارت: گفت‌وگو با علی ذوعلم؛
اقتراح وزرا: جایگاه آموزش و پرورش در کارنامه نظری و عملی جمهوری اسلامی در منظر سیدکاظم اکرمی، مرتضی حاجی و محمود فرشیدی؛
کلاف سردرگم سیاست‌گذاری و نظارت در آموزش و پرورش: فرامرز آژنگ؛
از سند تحول تا تحول‌آفرینی سند؛ مجتبی همتی‌فر؛
مافیای کنکور: گفت‌وگو با مهدی نوید ادهم؛
کنکور، بلای جان آموزش و پرورش: زهرا مینایی؛
درب باغ سبز خصوصی‌سازی در اصلاحات آموزشی: رقیه فاضل.