مجله عصر اندیشه (18)

مجله عصر اندیشه (18)


۱۲,۰۰۰
آبان 97 ائتلاف با هیچ کس

موضوع پرونده اصلی مجله عصر اندیشه - شماره 18 ، که بر طرح جلد و تیتر اصلی آن منعکس شده راهبرد نگاه به شرق است که به صورت مبسوط و در گفتگو با چهره‌هایی چون محمدکاظم سجادپور، ناصر هادیان، کیهان برزگر، جهانگیر کرمی و دیگران به‌ همراه دو صاحب نظر...