مجله عصر اندیشه (22)

مجله عصر اندیشه (22)


۲۰,۰۰۰
اسفند ماه 98 قانون اساسی محترم

عصر اندیشه در شماره جدید خود موضوع مهم و بحث‌برانگیز تجدیدنظر در قانون اساسی را با رویکردی حقوقی در کانون توجه قرار داده و طرح جلد مجله نیز به همین موضوع اختصاص یافته است. مصاحبه با اساتید و چهره‌های شناخته‌شده‌ای چون دکتر کدخدایی، دکتر ارسطا و دکتر اسماعیلی بر وزن این پرونده می‌افزاید.
?در کنار آن، پرونده «طریقت در پرتو شریعت» که به بحث جایگاه عرفان و تصوف در تفکر شیعه پس از واکنش‌های ایجادشده به فیلم مست عشقِ حسن فتحی می‌پردازد و نیز پرونده هنری باعنوان «سینمای استراتژیک» دیگر مطالب این شماره مجله هستند.
?همچنین عصر اندیشه این‌بار در آستانه نوروز و با توجه به تعطیلی‌های کرونایی یک بسته ویژه نوروزی را نیز برای خوانندگانش تدارک دیده که حاوی چهارده یادداشت خواندنی با موضوعات گوناگونی در دو عرصه جامعه جهانی و جامعه ایرانی است.
?علاوه بر این‌ها به نظر می‌رسد یکی از خواندنی‌ترین مطالب این شماره عصر اندیشه گفتگوی تفصیلی با مهدی نصیری باشد