مجله عصر اندیشه (23)

مجله عصر اندیشه (23)


۲۵,۰۰۰
تیر 1399 الهیات رنج، رویکردی به چالش دین و کرونا

عصر اندیشه بیست و سوم در تب و تاب کرونا

?مجله فرهنگ و علوم انسانی عصر اندیشه بیست و سومین شماره خود را به سردبیری روح‌الامین سعیدی طی روزهای آینده روانه پیشخوان مطبوعات سراسر کشور خواهد کرد حال وهوای مطالب این شماره مجله متأثر از اوضاع کنونی ایران و جهان، کرونایی است که طرح جلد مجله نیز بر همین نکته دلالت دارد. عصر اندیشه در پرونده ویژه خود باعنوان «الهیات رنج» به بررسی چالش دین و کرونا پرداخته و تلاش کرده است در گفتگو با کارشناسان دینی پاسخگوی شبهات مطرح‌شده در این زمینه باشد. عصر اندیشه همچنین در بخش بین‌المللی خود پرونده مفصل و مبسوطی را برای تحلیل وضعیت نظام جهانی در دوره پساکرونا گشوده است که چند مصاحبه خارجی از جمله با پروفسور اندرو لینک‌لیتر و شیرین هانتر از بخش‌های خواندنی آن به نظر می‌رسد.
⭕️پرونده دیگر عصر اندیشه به تحلیلی بر آرمان‌گرایی در انقلاب فرانسه در قیاس با انقلاب ایران اختصاص دارد. مجله همچنین بحث موجزی را در خصوص اکران‌های آنلاین فیلم‌های سینما در دوره پساکرونا و تأثیرات احتمالی آن بر ماهیت سینما به میان کشیده است.