انتظار مهدی (ع) بذر انقلاب جهانی

انتظار مهدی (ع) بذر انقلاب جهانی


نشر آفاق

ناشر: نشر آفاق

نویسنده: حسن تاجری نسب

۳۸,۰۰۰
یکی از بخش هایی که بی رحمانه گرفتار چنگ و دندان استبداد فکری شرق و استعمار فرهنگی غرب شده ، همین عقیده به انتظار قیام حضرت مهدی علیه السّلام است که چپ گرایان آن را دلیل بر مخدّر و افیون بودن دین پنداشته اند و راست گرایان که آن را سدّ رفتار استعماری خود دیده اند به دسیسه های گوناگون برای از کار انداختنِ آن کوشیده اند ؛ در حالی که بررسی این آرمان سازنده و انگیزنده ، نادرستی بینش و روش هر دو دسته را به خوبی روشن می سازد .

بخشی از متن کتاب :

بنا بر اسناد معتبر حدیث شیعه و سنی ، حضرت مسیح ، در پیِ قیام امام قائم ، در فلسطین آشکار خواهد شد و به یاری وی خواهد شتافت و پشت سرش نماز خواهد گزارد تا مسیحیان ، تکلیف خویش بدانند : به اسلام بگروند و حامی حضرت مهدی گردند . از این رو ، حضرت عیسی در آخرین روزهای درنگ در میان یاران ، به ایشان توصیه و سفارش اکیدی درباره ی بازگشت خود کرد و آنان را به انتظار ، آمادگی و بیداری فرا خواند و ...