در فجر ساحل

در فجر ساحل


نشر آفاق

ناشر: نشر آفاق

نویسنده: محمد حکیمی

۳۸,۰۰۰

«ظهور و فَرَج یعنى پایان همه‏ دردها، نابسامانى‏ ها، انحراف مسیرهاى انسان و گشودن هر عقده ‏اى به دست منجى آسمانى». این آغاز، سرآغاز کتاب «در فجر ساحل» است. مؤّلف فاضل کتاب، آقاى محمّد حکیمى، در این سرآغاز به بررسى رنجِ گذشته‏ بشر و تلاش و سخنِ اندیشمندانى چند پرداخته است؛ از جمله: سُقراط، افلاطون، توماس کامپانِلاّ، تامْس مور، اگوستکُنت، فارابى، راسِل، اُسکار وایْلد، تاگور و ... و این که، طبق اصل کمال، کمالِ جامعه‏ بشرى قانونى لایتغیّر و قطعى است و شیعه مکتبى است که با مسأله‏ ظهور امام غایب، چشم‏ اندازى عمیق و برتر در برابر دیدگان مى‏ گذارد و تلاشى روزانه را لازم مى‏ شمرد. مؤّلف، در پنج فصل دیگر کتاب، این عنوان‏ ها را ارائه مى‏ کند: مدینه‏ فاضله‏ اسلامى، نویدها، حماسه ‏انتظار، یأس و امید، به سوى ساحل.