گزیده‌ای از کتاب سیمای حضرت مهدی (علیه السلام) در قرآن

گزیده‌ای از کتاب سیمای حضرت مهدی (علیه السلام) در قرآن


نشر آفاق

ناشر: نشر آفاق

۵۵,۰۰۰
با مقدمه دکتر محمد دولتی

دسته‌ای قابل توجّه از آیات قرآن مجید به امام غائب اشاره دارند. مرحوم علّامه سیّد هاشم بَحرانی، مؤلّف تفسیر روایی البرهان، 120 آیه را از این دسته آیات، همراه با روایات ذیل آن، در کتاب «المَحجّهُ فی ما نزل فی القائم الحجّه» گِردآورده است. مصحّح متن عربی و مترجم کتاب به فارسی، 14 آیه‌ی دیگر، بر گِردآوری مرحوم مؤلّف استدراک کرده‌اند. متن عربی این اثر، به همراه ترجمه‌ی فارسی آن با عنوان «سیمای حضرت مهدی در قرآن» توسّط نشر آفاق، ویراستاری و منتشر شده است. اثر حاضر، گزیده‌ای است از «سیمای حضرت مهدی در قرآن». شیوه‌ی گزینش به این صورت بوده است: 1. تمامی آیاتی که ذیل آن‌ها در کتاب، روایتی ذکر شده، در این گزیده آورده شده‌اند. به تعبیر دیگر، هیچ آیه‌ای حذف نشده است. 2. برای هر آیه، فقط یک حدیث از میان روایات مذکور در اصل کتاب، آورده شده است. معیار گزینش، اعتبار روایت منتخب، کوتاه بودن آن، و در عین حال، جامعیّت و شمول محتوای آن، نسبت به دیگر احادیث مذکور ذیل آیه بوده است. 3. برای رعایت اختصار، تنها ترجمه‌ی فارسی روایات آورده شده است.