سقیفه: بررسی نحوه شکل گیری حکومت پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)

سقیفه: بررسی نحوه شکل گیری حکومت پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)


۴۵,۰۰۰

نقد و بررسی تخصصی سقیفه: بررسی نحوه شکل گیری حکومت پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)

ندارد.