فلان و فلانه

فلان و فلانه


نقد و بررسی تخصصی فلان و فلانه

در احادیث بسیار زیادی در منابع عامه و خاصه، به دلائل و اغراض مختلف نام برخی از افراد حذف شده است و با کنایه به ایشان اشاره شده است و لذا هویت واقعی ایشان از روی آن نقل قابل تشخیص نیست.
مثل محدثانی از عامه که در مقام روایت تاریخ، در جایی برای انکار یا عدم نقل فضیلت امیرالمومنین علیه السلام به جای نام ایشان «فلان» گفته اند یا محدثانی شیعه که برای تقیه و خوف از حاکمان سنی، نام دشمنان اهل البیت را را «فلان و فلانه» جایگزین کرده اند.
نویسنده در این اثر، با تتبع در حدود 200 منبع اسلامی تلاش کرده است تعدادی از این کنایه ها را رمزگشایی کند و با قرائن خارجی یا روایات دیگر مشخص کند که مراد از «فلان و فلانه» در هر روایت چه شخص یا اشخاصی هستند.
کتاب در 5 فصل به روایات تحریف شده در شأن امیرالمومنین علیه السلام، عمر، ابابکر، عثمان، عایشه، معاویه و برخی دیگر از صحابه پرداخته است.
نویسنده این اثر جناب عبدالرحمن العقیلی است و شیخ محمدعلی الحلو بر آن مقدمه نگاشته است.