رساله توضیح المسائل آیت الله شبیری زنجانی

رساله توضیح المسائل آیت الله شبیری زنجانی


رساله توضیح المسائل حضرت آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی با اصلاحات و بازنگری مجدد و اضافه شدن مسائل جدید به طبع رسیده است.