سلوک عاشورایی 9: بینش و نگرش

سلوک عاشورایی 9: بینش و نگرش


۳۳,۰۰۰
هدف‌شناسی و هدف‌گذاری مهمترین مقوله در زندگی انسان است. اگر انسان دچار بی‌هدفی یا اشتباه در هدف‌گذاری شود، بی‌تردید از مسیر صحیح و درست زندگی‌اش فاصله می‌گیرد. یافتن هدف صحیح همان مسئله‌ای است که از مزیّت‌های قیام امام‌حسین (علیه‌السّلام) است، برعکس آنکه این قیام را بدون برنامه‌ریزی و دفعی عنوان می‌کنند. این برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری نیازمند بینشی دقیق و نگرشی عمیق است. در غیر این صورت در طوفان حوادث، هدف‌ها یا از خاطر می‌روند یا تغییر می‌کنند. خواهیم آموخت که به کارگیری عقل سلیم و شهود حقایق زندگی از موارد مهمی است که بینش و نگرش انسان را سامان می‌دهد.