معرفی کتاب

المبتقی من تراث ابن قبه الرازی

نویسنده: محمد بن عبدالرحمن ابن قبه الرازی
ناشر: العتبه العباسیه

 • 21 مهر 1398
ادامه مطلب

فلان و فلانه

فلان و فلانه
نویسنده: عبدالرحمن عقیلی
ناشر: العتبه الحسینیه

 • 21 مهر 1398
ادامه مطلب

فرق الشیعه

فرق الشیعه

نویسنده: حسن بن موسی نوبختی

ناشر: العنبه الحسینیه

 • 21 مهر 1398
ادامه مطلب

جستارهایی در مدرسه کلامی کوفه

جستارهایی در مدرسه کلامی کوفه

نویسنده: جمعی از نویسندگان؛ زیر نظر محمدتقی سبحانی

ناشر: مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

 • 05 مرداد 1398
ادامه مطلب

تأسیس مدرسه‌ی روشنگر به روایت فریده حدادیان

تأسیس مدرسه‌ی روشنگر به روایت فریده حدادیان

از مجموعه‌ی تجربه نگاری مدیران

کاری از گروه تجربه نگاری موسسه متن

 • 24 دی 1397
ادامه مطلب

میدان‌های معنایی در کاربست قرآنی

میدان‌های معنایی در کاربست قرآنی

نویسنده: دکتر محمد رکعی، دکتر شعبان نصرتی

ناشر: مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

 • 15 دی 1397
ادامه مطلب

تطورات کلام امامیه در مدرسه بغداد

تطورات کلام امامیه در مدرسه بغداد

نویسنده: دکتر سید علی حسینی زاده

ناشر: مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

 • 15 دی 1397
ادامه مطلب

معنا و منزلت عقل در کلام امامیه

معنا و منزلت عقل در کلام امامیه

نویسنده: محمدجعفر رضایی

ناشر: مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

 • 15 دی 1397
ادامه مطلب

مقدمه‌ای بر تاریخ‌نگاری انگاره‌ای و اندیشه‌ای

مقدمه‌ای بر تاریخ‌نگاری انگاره‌ای و اندیشه‌ای؛ جستارهایی درباره تاریخ‌نگاری اندیشه در مطالعات اسلامی

نویسنده: دکتر سید محمدهادی گرامی

ناشر: انتشارات دانشگاه امام صادق

 • 15 دی 1397
ادامه مطلب

دبستان شماره دو؛ گفت‌وگو با اکبر خواجه پیری

دبستان شماره دو؛ گفت‌وگو با اکبر خواجه پیری

از مجموعه‌ی تجربه نگاری مدیران

گروه تجربه نگاری موسسه متن

 • 15 دی 1397
ادامه مطلب

معلم‌راهنما در مکتب تربیتی دو استاد

روایت علیرضا رحیمیان از معلم‌راهنما در مکتب تربیتی دو استاد

از مجموعه‌ی نظام معلم راهنمایی

گروه تربیت موسسه متن

 • 15 دی 1397
ادامه مطلب

گفت‌وگو با استاد محسن کاشانی وحید

گفت‌وگو با استاد محسن کاشانی وحید

از مجموعه‌ی تجربه نگاری مدیران مدارس اسلامی

گروه تجربه نگاری موسسه متن

 • 15 دی 1397
ادامه مطلب