سید حسن طالقانی

حجت الاسلام سید حسن طالقانی در سال 1355 در اصفهان تولد یافت. دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام و نیز دکتری در رشته ی مذاهب کلامی است.تا کنون مقالات متعدد از وی در مجلات علمی به چاپ رسیده است. کتاب های چاپی وی عبارتند از: شیخ صدوق، جستارهایی در مدرسه کلامی قم، امر بین امرین در اندیشه امامیه نخستین، تاریخ کلام.