خانه » محمد معصومی مقدم

نمایش یک نتیجه

نقش نقادی متن در داوری رجالیون متقدم

66,000 تومان
برخی از علما بر این مسئله تأکید دارند که در بررسی‌های مضمونی برای توثیق و تضعیف راویان، علاوه بر مباحث کلامی، معیارهای دیگری وجود دارد و سبب می‌شود تشخیص یک رجالی از یک عالم دیگر در توصیف وثاقت و ضعف راویان، صائب‌تر گردد. لذا این دسته از بزرگان با بررسی روایات برخی از راویان و نظر رجالیون متقدم، همچون ابن‌غضائری و نجاشی به این باور رسیده‌اند که این دو نفر از بزرگان شیعه، با دقتی بالا و کم‌نظیر، قرائن متنی و محتوایی را سنجیده و به توثیق و تضعیف راویان پرداخته‌اند. این پژوهش با بررسی تطبیقی میان مضمون روایات برخی راویان توصیف‌شده در کتب رجالی متقدم و توصیف آن راویان در آن کتب، به دنبال دست‌یابی به معیارهای غیرکلامی سنجش وثاقت راوی نزد رجالیون متقدم و راستی‌آزمایی مبنای مذکور است.