مؤسسه مطالعات تعالی نسل (متن)

بیش از شش دهه از فعالیت مدارس نوین دینی در کشور می‌گذرد. تجارب و دانش ضمنی موجود در این مدارس می‌تواند با مستندسازی و ارائه، در چرخه‌ی تأمل و بازنگری قرار گیرد تا با نقد و اصلاح، جریان مدرسه‌داری دینی هرچه بیش‌تر تقویت شود. مؤسسه‌ی مطالعات تعالی نسل (متن) تلاش می‌کند با انتشار محتوا و برگزاری دوره‌های آموزشی، در این راستا گام بردارد و فعالیت‌های خود را در پنج گروه شکل داده است:

1. گروه آموزش: توسعه‌ی فرهنگ مربیگری و معلم‌راهنمایی پیاده‌شده در این مدارس با برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌ها؛

2. گروه تجربه نگاری: مستندسازی تجارب مدیران، معلمان راهنما و معلمان تأثیرگذار در حوزه‌ی تربیت دینی؛

3. گروه تربیت: پرداختن به مسائل مدرسه‌ای مورد نیاز و راه‌حل‌های آن مبتنی بر تجارب مدارس و باورهای دینی؛

4. گروه ترجمه: تبادل تجارب مدرسه‌داری بین‌المللی که با فضای بومی کشور متناسب باشد؛

5. گروه فقه مدرسه: تقویت نگاه فقهی به مسائل مدرسه‌ای برای حصول اطمینان از انطباق آن با موازین شرعی.


آدرس سایت: mmtn.ir

آدرس کانال: t.me/mmtn_ir

محصولات
روایت علی‌رضا رحیمیان از معلم راهنما در مکتب تربیتی دو استاد
روایت علی‌رضا رحیمیان از معلم راهنما در مکتب تربیتی دو استاد

روایت علی‌رضا رحیمیان از معلم راهنما در مکتب...

۲۰,۰۰۰ تومان
آداب بندگی، احکام نوجوانان (ویژه پسران) - جلد 1
آداب بندگی، احکام نوجوانان (ویژه پسران) - جلد 1

آداب بندگی، احکام نوجوانان (ویژه پسران) - جلد...

۱۶,۰۰۰ تومان
آداب بندگی، احکام نوجوانان (ویژه پسران) - جلد 2
آداب بندگی، احکام نوجوانان (ویژه پسران) - جلد 2

آداب بندگی، احکام نوجوانان (ویژه پسران) - جلد...

۱۵,۰۰۰ تومان
آداب بندگی، احکام نوجوانان (ویژه پسران) - جلد 3
آداب بندگی، احکام نوجوانان (ویژه پسران) - جلد 3

آداب بندگی، احکام نوجوانان (ویژه پسران) - جلد...

۸,۰۰۰ تومان
آداب بندگی، احکام نوجوانان (ویژه پسران) - جلد 4
آداب بندگی، احکام نوجوانان (ویژه پسران) - جلد 4

آداب بندگی، احکام نوجوانان (ویژه پسران) - جلد...

۱۵,۰۰۰ تومان
آداب بندگی، احکام نوجوانان (ویژه دختران) - جلد 3
آداب بندگی، احکام نوجوانان (ویژه دختران) - جلد 3

آداب بندگی، احکام نوجوانان (ویژه دختران) - جل...

۲۵,۰۰۰ تومان
در مسیر تربیت: گفت‌وگو با مهدی تنها
در مسیر تربیت: گفت‌وگو با مهدی تنها
شور شیرین: گفت‌وگو با علی دوایی
شور شیرین: گفت‌وگو با علی دوایی