بلاگ

جستارهایی در مدرسه کلامی کوفه

جستارهایی در مدرسه کلامی کوفه

نویسنده: جمعی از نویسندگان؛ زیر نظر محمدتقی سبحانی

ناشر: مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

 • 05 مرداد 1398
ادامه مطلب

اعتبارسنجی احادیث شیعه؛ زیرساخت‌ها، فرایندها، پیامدها

اعتبارسنجی احادیث شیعه؛ زیرساخت‌ها، فرایندها، پیامدها

 نویسنده: استاد سید علی‌رضا حسینی شیرازی

تهیه شده توسط مؤسسه علمی فرهنگی امام هادی علیه السلام

ناشر: انشارات سمت

 • 21 خرداد 1398
ادامه مطلب

تأسیس مدرسه‌ی روشنگر به روایت فریده حدادیان

تأسیس مدرسه‌ی روشنگر به روایت فریده حدادیان

از مجموعه‌ی تجربه نگاری مدیران

کاری از گروه تجربه نگاری موسسه متن

 • 24 دی 1397
ادامه مطلب

میدان‌های معنایی در کاربست قرآنی

میدان‌های معنایی در کاربست قرآنی

نویسنده: دکتر محمد رکعی، دکتر شعبان نصرتی

ناشر: مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

 • 16 دی 1397
ادامه مطلب

تطورات کلام امامیه در مدرسه بغداد

تطورات کلام امامیه در مدرسه بغداد

نویسنده: دکتر سید علی حسینی زاده

ناشر: مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

 • 16 دی 1397
ادامه مطلب

معنا و منزلت عقل در کلام امامیه

معنا و منزلت عقل در کلام امامیه

نویسنده: محمدجعفر رضایی

ناشر: مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

 • 16 دی 1397
ادامه مطلب

مقدمه‌ای بر تاریخ‌نگاری انگاره‌ای و اندیشه‌ای

مقدمه‌ای بر تاریخ‌نگاری انگاره‌ای و اندیشه‌ای؛ جستارهایی درباره تاریخ‌نگاری اندیشه در مطالعات اسلامی

نویسنده: دکتر سید محمدهادی گرامی

ناشر: انتشارات دانشگاه امام صادق

 • 16 دی 1397
ادامه مطلب

دبستان شماره دو؛ گفت‌وگو با اکبر خواجه پیری

دبستان شماره دو؛ گفت‌وگو با اکبر خواجه پیری

از مجموعه‌ی تجربه نگاری مدیران

گروه تجربه نگاری موسسه متن

 • 16 دی 1397
ادامه مطلب

معلم‌راهنما در مکتب تربیتی دو استاد

روایت علیرضا رحیمیان از معلم‌راهنما در مکتب تربیتی دو استاد

از مجموعه‌ی نظام معلم راهنمایی

گروه تربیت موسسه متن

 • 16 دی 1397
ادامه مطلب

گفت‌وگو با استاد محسن کاشانی وحید

گفت‌وگو با استاد محسن کاشانی وحید

از مجموعه‌ی تجربه نگاری مدیران مدارس اسلامی

گروه تجربه نگاری موسسه متن

 • 16 دی 1397
ادامه مطلب

ایمان و رجعت

معرفی کتاب: ایمان و رجعت: در نقد اسلام و رجعت فرید تنکابنی

نویسنده: آیت الله حاج سید احمد زنجانی

ناشر: انتشارات مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام

 • 05 آبان 1397
ادامه مطلب